新加坡地铁线路图 SMRT(1987-2040)

立即使用

港湾HarbourFrontதுறைமுகம்波那维斯达Buona Vistaபுலன விஸ்தா直落布兰雅Telok Blangahதேலோக்பி ளாங்கா拉柏多公园Labrador Parkதேலோக்பி ளாங்கா巴西班让Pasir Panjangதேபாசிர் பாஞ்சாங்肯特岗Kent Ridgeகெண்ட் ரிட்ஜ்纬壹One-northஒன்-நார்த்花拉路One-northஒன்-நார்த்武吉布朗Bukit Brownபுக்கிட் பிரவுன்玛丽蒙Marymountமேரிமவுண்ட்加利谷Caldecottகால்டிகாட்碧山Bishanபீஷான்快乐山Holland Villageலந்துவில்லேஜ்乌节Orchardஆர்க்கர்ட்实龙岗 Serangoonசிராங்கூன்巴特礼Bartleyபார்ட்லி大成Tai Sengதை செங்麦波申MacPhersonமெக்பர்சன்蒙巴登Mountbattenமவுண்ட்பேட்டன் 体育场Stadiumஸ்டேடியம்尼诰大道Nicoll Highwayநிக்கல் நெடுஞ்சாலை 宝门廊Promenadeபுரொமனெட்滨海中心Esplanadeஎஸ்பிளனேட்海湾舫Bayfrontபேஃபுரெண்ட்爱德华太子路Prince Edward Roadபிரின்ஸ் எட்வர்ட் ரோடு吉宝Keppelதேகெப்பல்广东民Cantonmentதேகெண்டொன்மன்滨海湾Marina Bayமரீனா பே杜弗Doverடோவெர்裕华园Chinese Gardenசீனத் தோட்டம்裕廊东Jurong Eastஜூரோங் கிழக்கு裕群Joo Koonஜூ கூன்大士连路 Tuas Link இணைப்பை大士西路Tuas West Roadமேற்கு சாலை文礼Boon Layபூன் லே虎豹别墅 Haw Par Villa ஹவ் பார்வி லா先驱Pioneerபயனியர்大士弯Tuas Crescentசெம்பிறை荷兰村Holland Villageலந்துவில்லேஜ்联邦Commonwealthகாமன்வெல்த்女皇镇Queenstownகுவீன்ஸ்டவுன்红山Redhillரெட்ஹில்中峇鲁Tiong Bahruதியோங் பாரு欧南园Outram Parkஊட்ரம் பார்க்百胜Bras Basahபிராஸ் பாசா丹戎巴葛Tanjong Pagarதஞ்சோங் பகார்莱佛士坊Raffles Placeராஃபிள்ஸ் பிளேஸ政府大厦City Hallநகர மண்டபம武吉士Bugisபூகிஸ்加冷Kallangகாலாங்劳明达Lavenderலவண்டர்巴耶利峇Paya Lebarபாய லேபார景万岸Kembanganகெம்பாங்கான்劳明达Lavenderலவண்டர்达科达Dakotaடகோடா友诺士Eunosயூனுஸ்勿洛Bedokபிடோ丹那美拉Tanah Merahதானா மேரா博览Expoஎக்ஸ்போ淡滨尼Tampinesதெம்பினிஸ்直落亚逸Telok Ayerதேலோக் ஆயர்牛车水 Chinatownசைனாடவுன்小印度Little Indiaலிட்டில்இந்தியா波东巴西Potong Pasirபோத் தோங் பாசிர்布莱德Braddellபிரேடல்植物园Botanic Gardensபூ மலை巴西立Pasir Risபாசிர் ரிஸ்高文Kovanகோவன்后港Hougangஹவ்காங்万国Buangkokபுவாங்கோக்榜鹅海岸Punggol Coast盛港Sengkangசெங்காங்榜鹅Punggolபொங்கோல்卡尔圈 Gul Circletகுல் வட்டம்裕廊渡头Jurong Pier港脚Kangkarகங்கார்兰岗Ranggungரங்கோங்棕美Rumbiaரூம்பியா码高Bakauபக்காவ்仁宗Renjongரெஞ்சோங்同港Tongkangதொங்காங்拉雅Layarலாயார்芬微Fernvaleதொங்காங்农道Farmwayஃபாம்வே振林Cheng Limசெங் லிம்古邦Kupangகூப்பாங்丹甘Thanggamதங்கம்康埔桦Compassvaleகம்பஸ்வேல்丽园Meridianமெரிடியன்海湾Coveகோவ்珊瑚Coral Edgeகோரல் எட்ஜ்达迈Damaiதாமி绿洲Oasisதாமி卡达鲁Kadaloor கடலூர்三记Sam Kee ஸம் கீ德利Teck Lee டெக் லீ榜鹅坊Punggol Pointபொங்கோல் பொஇன்尼蒙Nibongநிபொங்苏芒Sumangஸுமாங்树德Soo Teckஸூ டெக்树德Soo Teckஸூ டெக்南景South Viewசவுத் வியூ吉丰Keat Hongகியட் ஹோங்德惠Teck Whyeடெக் வாய்凤凰Phoenixஃபீனிக்ஸ்武吉班让Bukit Panjangபுக்கிட் பாஞ்சாங்信佳Senjaசெஞ்சா柏提Petirபெட்டீர்泽拉邦Jelapangஜேலப்பாங்秉定Pendingபெண்டிங்实加Segar கடலூர்法嘉Fajarஃபஜார்凯秀Cashewகெஷூ山景Hillviewகுன்றுகாட்சி美世界Beauty Worldபியூட்டி வேர்ல்ட் 阿尔柏王园King Albert Parkஅரசன் ஆல்பர்ட் பார்க்第六道Sixth Avenueஆறாவது வழி陈嘉庚Tan Kah Keeதான் கா கீ史蒂芬Stevensஸ்டீவன்ஸ்纽顿Newtonநியூட்டன்梧槽Rochorரோச்சர்市中心Downtownநகர மையம்百胜Bras Basahபிராஸ் பாசா大世界Great Worldகிரேட் வோர்ல்ட்索美塞Somersetசாமர்செட்多美歌Dhoby Ghautடோபி காட்明古连Bencoolenபென்கூலன்惹兰勿刹Jalan Besarஜலன் பசார்花拉公园Farrer Parkஃபேரர் பார்க்文庆Boon Kengபூன் கெங்明地迷亚Bendemeerபெண்டிமியர்芽笼峇鲁Geylang Bahruகேலாங் பாரு玛达Mattarமட்டர்乌美Ubiஊபீ加基武吉Kaki Bukitகாகி புக்கிட்勿洛北Bedok Northபிடோக் வடக்கு勿洛蓄水池Bedok Reservoirபிடோக் நீர்த்தேக்கம்淡滨尼西Tampines Westதெம்பினிஸ் மேற்கு四美Simeiஸீமெய்淡滨尼东Tampines Eastதெம்பினிஸ் கிழக்கு樟宜上段Upper Changiஅப்பர் சாங்கி锡林Xilinசீலின்双溪勿洛Sungei Bedok சுங்ஙை பிடோக் 武吉巴督Bukit Batokபுக்கிட் பாத்தே武吉甘柏Bukit Gombakபுக்கிட் கொம்பாக்蔡厝港Choa Chu Kangசுவா சூ காங்油池Yew Teeஇயூடீ克兰芝Kranjiகிராஞ்சி万吉Bangkit பங்கிட்兀兰Woodlandsஉட்லண்ட்ஸ்兀兰北Woodlands Northஉட்லண்ட்ஸ் நார்த்新加坡共和国 Republic of SingaporeRepublik Singapura சிங்கப்பூர் குடியரசு马来西亚 Malaysia马西岭Marsilingமார்சிலிங்兀兰站WoodlandsWoodlandsஉட்லண்ட்ஸ்新山中央站Johor Bahru SentralJohor Bahru Centralஜோஹோர் பாஹ்ரு மையம்往吉隆坡方向Direction for Kuala LumpurKe arah Kuala Lumpurகுயாலா லும்புர்海军部Admiraltyஅட்மிரல்டி三巴旺Sembawangசெம்பாவாங்坎贝拉Canberraகான்பரா义顺Yishunயீஷூன்卡迪Khatibகாதிப்杨厝港Yio Chu Kang இயோ சூ காங்宏茂桥Ang Mo Kioஅங் மோ கியோ大巴窑Toa Payoh தோ பயோ诺维娜Novena நொவீனா滨海南码头Marina South Pierமரீனா சவுத் பையர்新加坡地铁线路图 SMRT(1987-2040) 绘制BY B站@化学酱あずみ CC(4.0)-BY(署名)-NC(非商业性用途)-ND(禁止演绎)蔡厝港西Choa Chu Kang West登加Tengah武吉查卡 (新山)Bukit Chaka (Johor Bahru)Bukit Chaka (Johor Bahru)சாக்கா திற登加植物园Tengah Plantation登加公园Tengah Park武吉巴督西Bukit Batok West卓源Toh Guan丰加Hong Kah企业Corporation裕廊西Jurong West裕廊镇大会堂Jurong Town Hall金文泰Clementiகிளிமெண்டி班丹蓄水池Pandan Reservoir湖畔Lakesideஏரிக்கரை事业Enterprise峇哈路口Bahar Junction都康Tukang裕廊山Jurong Hill秉光山Peng Kang Hill南洋弯Nanyang Crescent南洋门Nanyang Gateway大华士Tawas玉宝Gek Poh航空园Aviation Parkஏவியேஷ பார்க் 罗央Loyangலோயாங்巴西立东Pasir Ris Eastபாசிர் ரிஸ் ஈஸ்ட்里维拉Rivieraறிவியாரா伊莱雅Eliasஇலியாஸ்淡滨尼北Tampines Northதெம்பினிஸ் நார்த் 德福Defuடெஃபு兀里Woodleigh உட்லீ罗弄泉Lorong Chuanலோரோங்சு வான்实龙岗北Serangoon Northசிராங்கூன் நார்த்达维士笃Tavistockதெவிஸ்தொக்德义Teck Gheeடெக் கீ光明山Bright Hillபிரைட் ஹில்纳比雅 Napierநேப்பியர்乌节林荫道Orchard Boulevardஆர்ச்சர்ட் பொலிவார்ட்合乐Havelockஹவ்லாக்福康宁Fort Canningஃபோர்ட் கென்னிங்麦士威Maxwellமெச்ஸ்வெல்珊顿道Shenton Wayதியோங் பாரு滨海南Marina Southமரினா சவுத்滨海湾花园Gardens by the Bayசரையோரப் பூந்தோட்டங்கள்建国元勋纪念堂Founding Fathers Memorial Hallபெற்றோர் நினைவகத்தை கண்டுபிடிக்கிறது 丹戎禺Tanjong Rhuதஞ்சோங் ரூ 加东公园Katong Parkகாத்தோங் பூங்கா 丹戎加东Tanjong Katongதஞ்சோங் கடோங் 马林百列Marine Paradeமரின் பரேட்马林台Marine Terraceமரின் டெரஸ்实乞纳Siglapசிக்லாப்勿洛南Bedok Southபிடோக் சவுத்碧湾Bayshoreபேஷோர்樟宜机场Changi Airportசாங்கி விமானநிலையம்兀兰南Woodlands Southஉட்லண்ட்ஸ் சவுத்春叶Springleaf ஸ்பிரிங்லீஃவ்图例Legend/Legenda/குறிப்பு交通综合枢纽Comprehensive Transportation Hub/Pusat Pemindahan Komprensif/முழுமையான மாற்றுதல் ஹுப்机场Airport/Lapangan Terbang/விமான போர்ட்火车站Railway Staion/Stasi Kereta Kereta/வெளி நிலையம்汽车站Bus Staion/Stasyen bas/பஸ் நிலையம்图例Legend/Legenda/குறிப்பு普通站 Normal Station/Station Normal/இயல்பான நிலை交叉站 Cross Station/Stasiun Salin/குறுக்கு நிலை换乘站Transforming Station/Stasiun Berubah/மாற்றுதல் நிலை兀兰火车关卡Woodlands Train CheckpointTitik Pemeriksaan Trek Woodlandsவோட்லாந்து தட்டு சரிபார்ப்புள்ளி资料来自于维基百科+网络资料Information comes from Wikipedia + network informationMaklumat berasal dari maklumat rangkaian Wikipedia + Nameவிகிபிடியா + வலைப்பின்னல் தகவல் வருகிறது图例Legend已开通运营Opened for Operation/Buka untuk Operasi/செயலுக்காக திறக்கப்பட்டது东西线(EWL)East West Line/East West Line/கிழக்கு மேற்கு வரி南北线(NSL)North-South Line/Baris Selatan Utara/வடக்கு வரி东北线(NEL)North East Line/Baris Timur Utara/வடக்கு வரி环线(CCL)(港湾→滨海湾段顺时针方向)Circle Line (HarbourFront→Marina Bay Clockwise Direction)/Baris Bulatan (HarbourFront → Marina Bay Arah Arah Jam)/வருடம் (துறைமுகம் → மேரினா பே கடிகாரத்திற்கு திசை)滨海市区线(DTL)Downtown Line/Baris Pusat Bandar/கீழே வரி汤申-东海岸线(TEL)(兀兰北到加利谷段)Thomson-East Coast Line (Wooland North to Caldecott Part)/Thomson-East Coast Line (Wooland North to Caldecott Part)/தாம்சன்- கிழக்குத் தெற்கு கோடு (வோலாந்து வடக்கு கால்டெகாட்ட் பகுதிக்கு)轻轨线(LRTs):①武吉班让轻轨 ②榜鹅轻轨 ③盛港轻轨Light Rapid Transits: ① Bukit Panjang LRT line ②Punggol LRT line ③Sengkang LRT line/Transit Cepat Cahaya: ① Laluan LRT Bukit Panjang ②Laluan LRT Punggol ③Laluan LRT Sengkang/வெளிச்சமான மழை மாற்றங்கள்: ①பக்கிட் பஞ்சாங் வரி ②பொங்கோல் எல்ஆர்டி வரி ③செங்காங் லைட் ரெயில் வரி研究、规划、设计、建设中In research, planning, design and construction/Dalam kajian, rancangan, desain dan pembinaan/ஆராய்ச்சி, திட்டமைப்பு, வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுதலில்环线(CCL)(港湾→滨海湾段逆时针方向)Circle Line (HarbourFront→Marina Bay Counterclockwise Direction)/Baris Bulatan (HarbourFront →Marina Bay Arah Arah lawan-jam)/வருடம் (துறைமுகம் → மேரினா பே கடிகாரத்தின் திசை)汤申-东海岸线(TEL)(加利谷到丹那美拉段)Thomson-East Coast Line (Caldecott to Tanah Merah Part)/Thomson-East Coast Line (Caldecott to Tanah Merah Part)/தாம்சன்- கிழக்குத் தெற்கு கோடு (பகுதி கால்டிகாட் செல்லவும் தானா மேரா )跨岛线(CRL)Cross Island Line/Cross Island Line/க்ராஸ் தீவு裕廊区域线(JRL)Jurong Region Line/Laluan Daerah Jurong/ ஜூரோங் வட்டாரப் பாதை伦多Lentor அப்பர் தாம்சன்汤申路上段Upper Thomson அப்பர் தாம்சன்美华Mayflower மேஃபிளவர்
232
4
5
发布时间: 2021-12-23